Telefon alarmowy: 986 lub 112

BIP
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [ kliknij by ukryć ]

Raport za 2009 rok

3424 zdarzenia zakończone najczęściej interwencją Straży Miejskiej – to bilans funkcjonowania miejskiego monitoringu za dziewięć miesięcy ubiegłego roku, który w Częstochowie oficjalnie działa od 9 kwietnia 2009 r. Wszystkie te interwencje przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa oraz spokoju i porządku publicznego.

Od 9 kwietnia do końca ubiegłego roku operatorzy Centrum Monitoringu Wizyjnego inicjowali 3424 działania odpowiednich służb: Straży Miejskiej (3299), Policji (77), Pogotowia Ratunkowego (40) oraz Straży Pożarnej (8). W 96 procentach zdarzeń interweniowali strażnicy miejscy.

Najwięcej zdarzeń ujawnionych przez operatorów CMW dotyczyło osób leżących w miejscach publicznych (1165 przypadków), do których niezwłocznie wysyłane był patrole Straży Miejskiej lub wzywane załogi pogotowia ratunkowego. Strażnicy miejscy interweniowali w 626 przypadkach spożywania alkoholu w miejscach publicznych. 150 ujawnionych zdarzeń dotyczyło zakłócania porządku publicznego, 141 zdarzeń zakwalifikowano jako bójki lub pobicia, kolejne to: niszczenie mienia (100), kradzieże mienia (68), nieprawidłowe parkowanie (288), zaśmiecanie miejsc publicznych (132), osoby żebrzące i małoletnie bez opieki (553), kolizje i wypadki (77), pożary (8) i inne (116).

Czytaj więcej ...

Monitoring ma rok

Minął rok oficjalnego funkcjonowania w Częstochowie miejskiego monitoringu. Od 9 kwietnia 2009 roku do kwietnia 2010 ujawniono prawie 4100 zdarzeń zakończonych najczęściej interwencjami Straży Miejskiej.

Centrum Monitoringu Wizyjnego mieści się w Straży Miejskiej przy ul. Krakowskiej. Obraz z 18 kamer śledzą operatorzy. Gdy widzą niepokojące sytuacje, przesyłają podgląd obrazu do dyżurnego Straży Miejskiej lub Policji.
Miejski monitoring oficjalnie działa od 9 kwietnia 2009 roku. Wówczas w komendzie Straży Miejskiej zostało podpisane porozumienie między prezydentem Częstochowy i komendantem częstochowskiej Policji.
W 2009 roku (przez ponad 8 miesięcy) operatorzy ujawnili 3424 zdarzenia, w których strażnicy miejscy interweniowali 3299 razy. Od początku 2010 roku przybyło 647 kolejnych zdarzeń co po roku daje sumę prawie 4100 ujawnionych przypadków wykroczeń czy przestępstw. W ciągu roku  w 3946 zdarzeniach reagowali strażnicy miejscy co stanowi ponad 90 procent wykonanych interwencji.
W ciągu roku w obszarze objętym dozorem kamer wzrosła wykrywalność wykroczeń i przestępstw.   Dzięki monitoringowi można podjąć interwencję wobec sprawców, którzy dopuszczają się nawet drobnych wykroczeń lub zakłócają spokój lub porządek publiczny. Dotychczas podobne zdarzenia były bagatelizowane przez świadków i w większości przypadków nie były zgłaszane do odpowiednich służb.
Warto podkreślić, że monitoring wizyjny miasta stanowi pomocne narzędzie dla służb ochrony porządku publicznego i zapewniających bezpieczeństwo mieszkańców. Zdalna i nieprzerwana obserwacja miasta pozwala kierować umundurowane patrole tam, gdzie istnieje rzeczywista potrzeba. Aby monitoring przynosił wymierne korzyści,  niezbędne jest, by obserwacja pociągała za sobą niezwłoczną interwencję.
 

Czytaj więcej ...

Raport za 2010 rok

3858 zdarzenia zakończone najczęściej interwencją Straży Miejskiej – to bilans funkcjonowania miejskiego monitoringu w 2010 roku,  który w Częstochowie oficjalnie działa od 9 kwietnia 2009 r. Wszystkie te interwencje przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa oraz spokoju i porządku publicznego.

W 94 procentach tych zdarzeń interweniowali strażnicy miejscy. Operatorzy Centrum Monitoringu Wizyjnego inicjowali 3858 działań odpowiednich służb: Straży Miejskiej (3634), Policji (80), Pogotowia Ratunkowego (90) oraz Straży Pożarnej (3).
    Najwięcej zdarzeń ujawnionych przez operatorów CMW (1135) dotyczyło osób żebrzących, małoletnich, schorowanych i wymagających opieki. 969 przypadków dotyczyło osób leżących w miejscach publicznych, do których niezwłocznie wysyłane był patrole Straży Miejskiej lub wzywane załogi pogotowia ratunkowego. Operatorzy ujawnili też 330 przypadków wykroczeń w ruchu drogowym. Strażnicy miejscy interweniowali w 315 przypadkach spożywania alkoholu w miejscach publicznych. 158 przypadków dotyczyło przemocy fizycznej ujawnionej w miejscach publicznych, 102 przypadki ujawniały niszczenia mienia. Kolejne zdarzenia to zakłócanie spokoju i porządku publicznego (95), zanieczyszczania miejsc publicznych (81), sople i nawisy śnieżne (66), kradzieże mienia (60), kolizje i wypadki (57.), awarie infrastruktury (50), pożary (19), gołoledź na drodze (11), uwagi dla służb komunalnych (193) i  inne (217). Wszystkie te interwencje dotyczą obaszaru dozorowanego przez miejski monitoring.  
    W skład Monitoringu Wizyjnego Miasta Częstochowy wchodzi 18 szybkoobrotowych kamer firmy BOSCH, transmitujących poprzez miejską sieć światłowodową obraz do Centrum Obsługi Monitoringu usytuowanego w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Krakowskiej. Zdalny dozór przestrzeni objętej monitoringiem wizyjnym realizowany jest przez zespół operatorów w sposób całodobowy z podziałem na 8 godzinne zmiany. W celu utrzymania wysokiego stopnia efektywności dozoru operatorzy w czasie godzin pracy dozorują obraz transmitowany z przeciętnie 6 kamer.  Operatorzy naprzemiennie dozorują pracę kamer w trybie automatycznych i sterują pracą urządzeń w trybie manualnym. W organizacji pracy zespołu uwzględniono przerwy wynikające z norm BHP ograniczających do 1 godziny nieprzerwany czas pracy na stanowisku wyposażonym w monitory ekranowe
    Obraz do CMW dostarczany jest z 18 kamer rozmieszczonych na ternie miasta. Najwięcej zdarzeń bo aż 480 ujawniono w polu dozoru kamery zlokalizowanej przy Al. NMP i al. Kościuszki w rejonie tzw. „kwadratów”. Al. NMP 16 – wiadukt (390), Pl. Daszyńskiego (378), Pl. Rady Europy (315), róg Katedralnej i Piłsudskiego (329), ul. Strażacka – pomnik (242), róg Klasztorna i św. Barbary (229), skrzyżowanie ul. Krakowskiej i Strażackiej (204), Pl. Biegańskiego (202), ul. Katedralna 18 (183), Piłsudskiego dworzec PKP (173), Al. NMP 73 (173), al. Wolności dworzec PKS (125), Rynek Wieluński (113), Al. Sienkiewicza (111), Pasaż Opolczyka budynek Urzędu Miasta (78), ul. Śląska budynek USC (73), ul. Śląska budynek Urzędu Miasta (40).
    Zarejestrowane materiały z przebiegu zdarzeń wykorzystano 205 razy jako materiał dowodowy w prowadzonych postępowaniach w sprawach o wykroczenia lub przestępstwach przez Prokuraturę, Sądy, Policję lub Straż Miejską.
    Podstawowe cele monitoringu wizyjnego Częstochowy to: ochrona bezpieczeństwa osób i mienia, ochrona porządku publicznego i pozyskiwanie materiału dowodowego.
    W 2010 roku  w siedzibie Straży Miejskiej zorganizowano z udziałem przedstawicieli Wydziału Kryminalnego i Sztabu Policji Komendy Miejskiej w Częstochowie jednodniowe szkolenie doskonalące dla operatorów w zakresie zwiększenia efektywności i ukierunkowania obserwacji na cele związane z prewencją kryminalną. Z uwagi na brak środków budżetowych nie realizowano innych szkoleń z udziałem podmiotów zewnętrznych .

Czytaj więcej ...

Raport za 2011 rok

2166 zdarzenia zakończone najczęściej interwencją Straży Miejskiej – to bilans funkcjonowania miejskiego monitoringu w 2011 roku,  który w Częstochowie oficjalnie działa od 9 kwietnia 2009 r. Wszystkie te interwencje przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa oraz spokoju i porządku publicznego.

W 91 procentach tych zdarzeń interweniowali strażnicy miejscy. Operatorzy Centrum Monitoringu Wizyjnego inicjowali 2166 działań odpowiednich służb: Straży Miejskiej (1976), Policji (113), Pogotowia Ratunkowego (69) oraz Straży Pożarnej (8).
    Najwięcej zdarzeń ujawnionych przez operatorów CMW (1255) dotyczyło osób leżących w miejscach publicznych, do których niezwłocznie wysyłane był patrole Straży Miejskiej lub wzywane załogi pogotowia ratunkowego.
Operatorzy ujawnili też 208 przypadków zakłócenia porządku publicznego, 202 przypadki spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, 158 przypadków niszczenia mienia lub kradzieży, 95 zdarzeń związanych z przemocą fizyczną (bójki i pobicia), 55 zdarzeń w ruchu drogowych (wypadki i kolizje), 23 awarie infrastruktury, 11 pożarów i inne (159).
    Obraz do CMW dostarczany jest z 18 kamer rozmieszczonych na ternie miasta. Najwięcej zdarzeń bo aż 241 ujawniono w polu dozoru kamery zlokalizowanej przy Al. NMP i al. Kościuszki w rejonie tzw. „kwadratów”. Pl. Daszyńskiego (220), Al. NMP 16 – wiadukt (212),  Pl. Rady Europy – przystanek (181),  róg Katedralnej i Piłsudskiego (162), Piłsudskiego dworzec PKP (152), róg Klasztorna i św. Barbary (151), Pl. Biegańskiego (146), skrzyżowanie ul. Krakowskiej i Strażackiej (130),   ul. Strażacka – pomnik (130), al. Wolności dworzec PKS (99),  Al. NMP 73 (77), ul. Katedralna 18 (70), ul. Śląska budynek USC (58),  Rynek Wieluński (57),  Al. Sienkiewicza (44), Pasaż Opolczyka budynek Urzędu Miasta (22),  ul. Śląska budynek Urzędu Miasta (4).

Czytaj więcej ...

Raport za 2012 rok

2218 zdarzenia zakończone najczęściej interwencją Straży Miejskiej – to bilans funkcjonowania miejskiego monitoringu w 2012 roku,  który w Częstochowie oficjalnie działa od 9 kwietnia 2009 r. Wszystkie te interwencje przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa oraz spokoju i porządku publicznego.

W zdecydowanej większości zdarzeń interweniowali strażnicy miejscy. Operatorzy Centrum Monitoringu Wizyjnego inicjowali 2218 działań odpowiednich służb: Straży Miejskiej (1853), Policji (227), Pogotowia Ratunkowego (95), Państwowej Straży Pożarnej (9) oraz Służby Ochrony Kolei (34).
    Najwięcej zdarzeń ujawnionych przez operatorów CMW (1340) dotyczyło osób leżących w miejscach publicznych, do których niezwłocznie wysyłane był patrole Straży Miejskiej lub wzywane załogi pogotowia ratunkowego.
Operatorzy ujawnili też 247 przypadków zakłócenia porządku publicznego, 183 przypadki spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, 101 przypadków niszczenia mienia lub kradzieży, 80 zdarzeń związanych z przemocą fizyczną (bójki i pobicia), 82 zdarzeń w ruchu drogowych (wypadki i kolizje), 22 awarie infrastruktury, 31 przypadków nielegalnego plakatowanie, 12 pożarów i inne zdarzenia (120).

Czytaj więcej ...

Raport za 2013 rok

2085 zdarzeń zakończone najczęściej interwencją Straży Miejskiej – to bilans funkcjonowania miejskiego monitoringu w 2013 roku, który w Częstochowie oficjalnie działa od 9 kwietnia 2009 r. Wszystkie te interwencje przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa oraz spokoju i porządku publicznego na terenie Częstochowy.

W zdecydowanej większości zdarzeń interweniowali strażnicy miejscy. Pracownicy Straży Miejskiej z Centrum Monitoringu Wizyjnego inicjowali 2085 działań odpowiednich służb: Straży Miejskiej (1650), Policji (305), Pogotowia Ratunkowego (98), Państwowej Straży Pożarnej (11) oraz Służby Ochrony Kolei (21).
    Najwięcej zdarzeń ujawnionych przez operatorów CMW dotyczyło osób leżących w miejscach publicznych (1335), do których niezwłocznie wysyłane był patrole Straży Miejskiej lub wzywane załogi Pogotowia Ratunkowego.
Operatorzy ujawnili też 216 przypadków zakłócenia porządku publicznego, 143 przypadki spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, 90 przypadków niszczenia mienia lub kradzieży, 62 zdarzenia związane z przemocą fizyczną (bójki i pobicia), 72 zdarzenia w ruchu drogowych (wypadki i kolizje), 15 awarii infrastruktury, 32 przypadki nielegalnego plakatowania, 11 pożarów, 2 przypadki gołoledzi na jezdni, i inne (107 przypadków – uwagi komunalne, akcja Zima, itp.).
Elektroniczny zapis zdarzeń zarejestrowanych przez system monitoringu miasta wykorzystano 177 razy jako materiał dowodowy w prowadzonych postępowaniach w sprawach o wykroczenia lub przestępstwa przez:
163  razy przez lokalne jednostki Policji, Prokuraturę, Sądy
14 razy przez Straż Miejską.

Opublikowano 02.05.2014r.

Czytaj więcej ...

Raport za 2014 rok

W 2014 roku dzięki miejskiemu monitoringowi ujawniono 4478 zdarzeń, w których aż 3578 razy interweniowali częstochowscy strażnicy miejscy.

System miejskiego monitoringu składa się obecnie z 71 kamer. Pracownicy Straży Miejskiej z referatu ds. monitoringu w 2014 roku ujawnili i przekazali do dalszej realizacji 4478 zdarzeń. Aż 3578 razy interweniowali strażnicy miejscy. Pozostałe interwencje zostały zrealizowane przez: Policję (667 zdarzeń), Pogotowie Ratunkowe (184 zdarzeń), Państwową Straż Pożarną (27 zdarzeń), Straż Ochrony Kolei (22 zdarzenia).

Co najczęściej ujawniali w 2014 roku operatorzy miejskiego monitoringu? 2211 przypadków dotyczyło ujawnienia osoby leżącej w miejscu publicznym. 478 przypadków dotyczyło zakłócenia porządku publicznego. 397 przypadków dotyczyło spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, 227 przypadków – podejrzenia kradzieży lub niszczenia mienia, 182 przypadki – to zdarzenia w ruchu drogowym (m.in. wypadki i kolizje), 106 przypadków to zdarzenia związane z przemocą fizyczną (m.in.: bójki i pobicia), 96 przypadków to nieuprawnione umieszczenie plakatów, reklam itp., 69 przypadków to awarie infrastruktury, 24 przypadki to pożary i inne zagrożenia. Operatorzy miejskiego monitoringu ujawnili i przekazali do dalszej realizacji również 688 innych zdarzeń (m.in.: uwagi komunalne, akcja Zima, itp.).

Elektroniczny zapis zdarzeń zarejestrowanych przez system monitoringu miasta wykorzystano 550 razy jako materiał dowodowy w prowadzonych postępowaniach w sprawach o wykroczenia lub przestępstwa przez: lokalne jednostki Policji w 499 przypadkach oraz Straż Miejską w 51 przypadkach.

Miejski monitoring oficjalnie funkcjonuje od kwietnia 2009 roku. Początkowo składał się z 18 kamer. Obecnie do poprawy bezpieczeństwa oraz spokoju i porządku publicznego przyczynia się 71 kamer miejskiego monitoringu.

Od początku funkcjonowania do końca 2014 roku dzięki częstochowskiemu miejskiemu monitoringowi ujawniono ponad 18200 zdarzeń zakończonych interwencją służb, głównie Straży Miejskiej (15990 interwencji strażników miejskich).

Umieszczono 02.03.2015r.

Czytaj więcej ...

Raport za 2015 rok

W 2015 roku dzięki miejskiemu monitoringowi ujawniono 4430 zdarzeń, w których aż 3568 razy interweniowali częstochowscy strażnicy miejscy.

System miejskiego monitoringu składa się obecnie z 71 kamer. Pracownicy Straży Miejskiej z referatu ds. monitoringu w 2015 roku ujawnili i przekazali do dalszej realizacji 4430 zdarzeń. Aż 3568 razy interweniowali częstochowscy strażnicy miejscy. Pozostałe interwencje zostały zrealizowane przez: Policję (542 zdarzeń), Pogotowie Ratunkowe (191 zdarzeń), Państwową Straż Pożarną (36 zdarzeń), Straż Ochrony Kolei (56 zdarzenia) i Centrum Kryzysowe (37 zdarzeń).

Co najczęściej ujawniali w 2015 roku operatorzy miejskiego monitoringu? 2646 przypadków dotyczyło ujawnienia osoby leżącej w miejscu publicznym. 369 przypadków dotyczyło zakłócenia porządku publicznego, 243 przypadki dotyczyło spożywania alkoholu w miejscach zabronionych,

222 przypadki to zdarzenia w ruchu drogowym (kolizje lub wypadki), 205 przypadków podejrzenia kradzieży lub niszczenia mienia, 113 przypadki awarii infrastruktury, 65 zdarzeń związanych z przemocą fizyczną (bójki i pobicia), 44 przypadki wieszania nielegalnych reklam i ogłoszeń, 31 przypadków pożarów i miejscowych zagrożeń oraz 492 innych przypadków (uwagi komunalne, akcja Zima, akcja Pies itp.)

Elektroniczny zapis zdarzeń zarejestrowanych przez system monitoringu miasta wykorzystano w 2015 roku 645 razy jako materiał dowodowy w prowadzonych postępowaniach w sprawach o wykroczenia lub przestępstwa przez: lokalne jednostki Policji w 616 przypadkach oraz Straż Miejską w 29 przypadkach.

Miejski monitoring oficjalnie funkcjonuje od kwietnia 2009 roku. Początkowo składał się z 18 kamer. Obecnie do poprawy bezpieczeństwa oraz spokoju i porządku publicznego przyczynia się 71 kamer miejskiego monitoringu.

Od początku funkcjonowania do końca 2015 roku dzięki częstochowskiemu miejskiemu monitoringowi ujawniono ponad 22630 zdarzeń zakończonych interwencją służb, głównie Straży Miejskiej (19558 interwencji strażników miejskich).

Czytaj więcej ...

Raport za 2016 rok

Dzięki miejskiemu monitoringowi ujawniono w 2016 roku 3648 zdarzeń, w których aż 2952 razy interweniowali częstochowscy strażnicy miejscy.

System miejskiego monitoringu składa się obecnie z 71 kamer i stale przyczynia się do poprawy spokoju i bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Pracownicy Straży Miejskiej z referatu ds. monitoringu w 2016 roku ujawnili i przekazali do dalszej realizacji 3648 zdarzeń. Aż 2952 razy interweniowali częstochowscy strażnicy miejscy. Pozostałe interwencje zostały zrealizowane przez: Policję (416 zdarzeń), Pogotowie Ratunkowe (226 zdarzeń), Państwową Straż Pożarną (20 zdarzeń), Straż Ochrony Kolei (30 zdarzenia) i Centrum Kryzysowe (4 zdarzenia).

Co najczęściej ujawniali w 2016 roku operatorzy miejskiego monitoringu? 2231 przypadków dotyczyło ujawnienia osoby leżącej w miejscu publicznym. 242 przypadki dotyczyły zakłócenia porządku publicznego, 95 przypadków dotyczyło spożywania alkoholu w miejscach zabronionych,

145 przypadków to zdarzenia w ruchu drogowym (kolizje lub wypadki), 127 przypadków podejrzenia kradzieży lub niszczenia mienia, 132 przypadki awarii infrastruktury, 68 zdarzeń związanych z przemocą fizyczną (bójki i pobicia), 30 przypadków wieszania nielegalnych reklam i ogłoszeń, 32 przypadki pożarów i miejscowych zagrożeń oraz 546 innych przypadków (uwagi komunalne, akcja Zima, akcja Pies itp.)

Elektroniczny zapis zdarzeń zarejestrowanych przez system monitoringu miasta wykorzystano w 2016 roku 601 razy jako materiał dowodowy w prowadzonych postępowaniach w sprawach o wykroczenia lub przestępstwa przez: lokalne jednostki Policji oraz Straż Miejską.

Miejski monitoring oficjalnie funkcjonuje od kwietnia 2009 roku. Początkowo składał się z 18 kamer. Obecnie do poprawy bezpieczeństwa oraz spokoju i porządku publicznego przyczynia się 71 kamer miejskiego monitoringu.

Od początku funkcjonowania do końca 2016 roku dzięki częstochowskiemu miejskiemu monitoringowi ujawniono ponad 26278 zdarzeń zakończonych interwencją służb, głównie Straży Miejskiej (22510 interwencji strażników miejskich).

Czytaj więcej ...

CZYSTE PODWÓRKO TO CZYSTE MIASTO

Więcej na temat akcji zorganizowanej przez ZGM TBS:

https://youtu.be/0pIE2_LyxU0

Uchwała ANTYSMOGOWA. NIE SPALAJ: mułu, flotu, węgla brunatnego, wilgotnego drewna. To dym! A dym TRUJE!

Od 1 września obowiązuje ustawa antysmogowa. Nie spalaj: mułu, flotu, węgla brunatnego, wilgotnego drewna. To DYM! A DYM TRUJE!

SMOG truje! Zobacz spoty edukacyjne

Referat ds. zapobiegania zjawiskom kryminogennym wśród dzieci i młodzieży

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom

"Skrawek Nieba"

www.skraweknieba.com.pl

Krajowa Rada Komendantów Straży Miejskich i Gminnych

Urząd Miasta Częstochowy

Elektroniczna skrzynka podawcza