Telefon alarmowy: 986 lub 112

BIP
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [ kliknij by ukryć ]

Monitoring Wizyjny Miasta

 

CMW - Centrum Monitoringu Wizyjnego

           W chwili obecnej miejski system telewizji dozorowej zwany powszechnie monitoringiem wizyjnym miasta stanowi 71 kamer szybkoobrotowych, zlokalizowanych w centrum Częstochowy .

Centrum Monitoringu Wizyjnego mieści się w budynku Straży Miejskiej przy ul. Krakowskiej 80 C.

Czytaj więcej ...

Zadania miejskiego monitoringu wizyjnego

Podstawowe cele monitoringu wizyjnego Częstochowy to:

 • ochrona bezpieczeństwa osób i mienia,
 • ochrona porządku publicznego,
 • pozyskiwanie materiału dowodowego.

Ochrona bezpieczeństwa osób i mienia

Cel ten realizowany jest poprzez ukierunkowanie pracy stałego zespołu operatorów monitoringu na obserwację i reagowanie w sytuacjach stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia osób oraz mienia znajdującego się w obszarze objętym dozorem kamer. 

Operatorzu sygnalizują odpowiednim podmiotom zaobserwowane przypadki:

 • fizycznej przemocy i innych agresywnych zachowań
 • obecności małoletnich bez opieki
 • ujawnionych osób leżących lub których wygląd albo zachowanie wskazuje, że wymagają one pomocy
 • kradzieży lub niszczenia mienia.
 • zagrożeń dla uczestników ruchu drogowego

 

Ochrona porządku publicznego

Cel realizowany jest poprzez informowanie odpowiednich podmiotów o zdarzeniach i zachowaniach naruszających  ład i porządek w dozorowanym obszarze.

Operatorzu sygnalizują odpowiednim podmiotom zaobserwowane przypadki:

 • naruszenia zakazów lub nakazów określonego zachowania się w miejscach publicznych (np.zakazu spożywania napojów alkoholowych, przestrzegania środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt)
 • zaśmiecania lub zanieczyszczania miejsc ogólnie dostępnych
 • niewystarczającej dbałości o stan porządku i czystości ze strony służb komunalnych oraz innych podmiotów 
 • awarii infrastruktury, oznakowania dróg, zdarzeń w ruchu drogowym.

 

Pozyskiwanie materiału dowodowego

Cel ten realizowany jest poprzez udostępnianie zarejestrowanego obrazu jako  materiału dowodowego uprawnionym podmiotom . Zapisy miejskiego monitoringu wizyjnego przekazywane są w postaci uniemożliwiającej jakąkolwiek manipulację oraz mechanizmy poświadczające ich autentyczność. Pozyskiwany materiał dowodowy wpływa na przyspieszenie postępowań w sprawach o przestępstwa lub wykroczenia.  Nagrane zdarzenia lub brak zarejestrowanego zdarzenia z określonego obszaru objętego dozorem kamer monitoringu wizyjnego stanowią istotny element weryfikacji wiarygodności świadków lub pozwalają na odtworzenie przebiegu zdarzenia.

Czytaj więcej ...

Informacje dla mieszkańców

Czym jest monitoring wizyjny miasta?

Kto ma dostęp do nagrań?

Dlaczego nie pokazujemy w Internecie obrazu z kamer na żywo?

 

Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w tej części naszego serwisu.

Czym jest monitoring wizyjny miasta?

Monitoring wizyjny miasta jak często nazywa się system telewizji dozorowej w obiegu zamkniętym -stanowi jeden z elementów systemu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia na określonym terenie.  Stanowi cenne źródło informacji o zdarzeniach wymagających interwencji służb i instytucji odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo. W sprawnie działającym systemie bezpieczeństwa i ochrony porządku na określonym terenie, zarejestrowany przez kamery obraz inicjuje działania interwencyjne policji, straży miejskiej, pogotowia ratunkowego lub straży pożarnej.

Pasywny monitoring wizyjny- obraz przeglądany po zdarzeniu służyć może głównie jako dowód w postępowaniach prowadzonych przez policję, prokuraturę i sąd.

Aktywny monitoring wizyjny- obraz z kamer nadzorowany jest i analizowany na bieżąco przez obserwatora, który w chwili momencie ujawnienia zagrożenia lub zdarzenia niepożądanego powiadamiania służby interwencyjne i wspomaga ich działania dostarczając aktualnych informacji o rozwoju sytuacji.

Proaktywny monitoring wizyjny- obraz z kamer analizowany jest na bieżąco i interpretowany przez wyszkolonego operatora, który inicjuje działania prewencyjne służb interwencyjnych w sytuacji, gdy zaobserwowany katalog zachowań prowadzić może do wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa lub naruszenia porządku publicznego. System monitoringu wizyjnego, na który składają się odpowiedniej jakości kamery CCTV, sprawny zespół obserwatorów i odpowiednio liczebne i mobilne służby interwencyjne pozwala efektywnie zarządzać bezpieczeństwem na określonym terenie.

 

Kto ma dostęp do nagrań?

Zgodnie z zawartym w dniu 09 kwietnia 2009r porozumieniem pomiędzy Prezydentem Częstochowy i Komendantem Miejskim Policji, zarejestrowany przez miejski monitoring obraz zdarzeń udostępniany  jest stałemu zespołowi operatorów nadzorującemu pracę kamer, dyżurnemu Straży Miejskiej oraz na stanowisku dyżurnym w Komendzie Miejskiej Policji.

Dodatkowo zarejestrowany obraz jest udostępniany na zasadach regulujących postępowanie dowodowe  w sprawach o przestępstwa i wykroczenia : funkcjonariuszom Policji, Straży Miejskiej oraz sądowi i prokuraturze.

Każda czynność związana z dostępem do obrazu prezentowanego z kamer miejskiego monitoringu rejestrowana jest automatycznie w systemie  informatycznym. Każde nagranie zabezpieczone jako materiał dowodowy podlega rejestracji i archiwizacji. Nagrania zabezpieczone jako materiał dowodowy posiadają zabezpieczenia pozwalające na ocenę ich autentyczności i wiarygodności.

Straż miejska w Częstochowie, jak podmiot obsługujący miejski system monitoringu wizyjnego udostępnia na wniosek zainteresowanych mediów lub z własnej inicjatywy jedynie te zapisy zdarzeń, które spełniają warunki określone w art.11ust.1 pkt.8 ustawy o strażach gminnych (informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczen oraz zjawiskom kryminogennym... )

Straż miejska w Częstochowie realizując zadania o których mowa wyżej, w trosce o ochronę dóbr osobistych osób widocznych na nagraniach udostępnia zapisy w formie uniemożliwiającej publikację wizerunków poszczególnych osób i ich identyfikację oraz takie ograniczenie stawia wnioskodawcom.

 

Dlaczego nie pokazujemy w Internecie obrazu z kamer na żywo?

Wielokrotnie otrzymujemy sygnały, by obraz z kamer monitoringu wizyjnego prezentowany był na żywo za pośrednictwem Internetu, co ma zapewnić promocję ideii monitoringu wizyjnego miasta. Z powodow opisanych w odpowiedzi na pytania "Kto ma dostęp do nagrań?" oraz "Czym jest monitoring wizyjny miasta?", a także z przyczyn związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa systemu  zarządzającego nie możemy zadośćuczynić takim wnioskom. Jakkolwiek istniejące technologie pozwalałyby  na realizację takiego postulatu, to należy zdawać sobie sprawę, że stanowiłoby to istotny wyłom w przyjętej polityce bezpieczeństwa systemu.  Informacje nt. trajektorii tras automatycznych, sekwencji związanych z manualnym sterowaniem kamerami przez operatora, czy niezbędna w takich przypadkach ocena obrazu z kamer z uwagi na zbliżenia pozwalające na identyfikację osób stanowią istotny element warunkujący sprawność systemu w zakresie zapobiegania i ujawniania przestępstw i wykroczeń. Udostępnienie w jakiejkolwiek formie w czasie rzeczywistym tych informacji spowodować może ich wykorzystanie niezgodnie z celami inwestycji.

Na terenie gminy Częstochowa istnieją inne platformy informacyjne (np. Miejski System Informacji Turystycznej) dzięki którym zrealizować można pomysł publikacji obrazu z kamer na żywo.

Reasumując, najlepszą promocją monitoringu wizyjnego miasta jest jego bezawaryjność, odpowiednia jakość technologiczna oraz wysoce skuteczna praca operatorów i służb interwencyjnych, przekładająca się na poprawę bezpieczeństwa w dozorowanym obszarze.

Czytaj więcej ...

Częstochowa - miasto monitorowane

Informujemy, że od 9 kwietnia 2009 roku Częstochowa dołączyła do miast monitorowanych. W centrum miasta znajduje się 18 kamer. Centrum monitoringu znajduje się w komendzie Straży Miejskiej w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 80 blok 3. Wgląd w obraz "na żywo" mają dyżurny Straży Miejskiej oraz dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie. W końcówce 2013 roku system został rozbudowany o dodatkowe 48 kamer, a nastepnie jeszcze o 5 dodatkowych. Łącznie mamy obecie 71 kamer miejskiego monitoringu.

Czytaj więcej ...

CZYSTE PODWÓRKO TO CZYSTE MIASTO

Więcej na temat akcji zorganizowanej przez ZGM TBS:

https://youtu.be/0pIE2_LyxU0

Uchwała ANTYSMOGOWA. NIE SPALAJ: mułu, flotu, węgla brunatnego, wilgotnego drewna. To dym! A dym TRUJE!

Od 1 września obowiązuje ustawa antysmogowa. Nie spalaj: mułu, flotu, węgla brunatnego, wilgotnego drewna. To DYM! A DYM TRUJE!

SMOG truje! Zobacz spoty edukacyjne

Referat ds. zapobiegania zjawiskom kryminogennym wśród dzieci i młodzieży

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom

"Skrawek Nieba"

www.skraweknieba.com.pl

Krajowa Rada Komendantów Straży Miejskich i Gminnych

Urząd Miasta Częstochowy

Elektroniczna skrzynka podawcza